För mitt examensarbete valde jag att uppmärksamma begreppet glastaket – och därmed bristen på tillit till kvinnlig kompetens för topptjänster – genom att skapa illustrationer baserade på en text om kvinnor och ledning. Projektet gick ut på att undersöka hur ett ibland provokativt ämne som feminism och könsdiskriminering kan förmedlas genom illustrationer i ett upplevt objektivt läromedel på gymnasienivå.
Delaktig i framtagningen av katalog och huvudansvarig för examensutställningen i samband med examensarbetet.

Mer i Design

till toppen